FOTO

 

Pravila >>> Pravila za predsjednika

 

PRAVILA ZA PREDSJEDNIKA

(ZAPOVJEDNIKA):

- zapovijeda vojskom i čuva ugled počasne postrojbe

- prati i ocjenjuje rad svakog člana postrojbe

- na svakoj sjednici stožera garde podnosi pisano izvješće o stanju vojske, njezinim djelatnostima, stanju odora i opreme i ponašanju gardista.

- predlaže poboljšanja u cilju jačanja ugleda i časti vojske

-         - predstavlja i zastupa Udrugu

-          - pokreće i rukovodi radom Udruge

-          - saziva i predsjedava sjednicama Predsjedništva

-          - usklađuje rad Predsjedništva i skrbi se o provođenju odluka i akata Predsjedništva

-          - zapovijeda i rukovodi počasnom postrojbom

-          - povremeno saziva sastanke počasne postrojbe  i izvješćuje  ih o radu Udruge te se interesira za njihov rad i probleme vojnika.

-      - Prima i nakon razmatranja na sjednicama predsjedništva Udruge odgovara na pisane zahtjeve i zamolbe glede javnih nastupa počasne postrojbe.

-         -  Predlaže Predsjedništvu određena poboljšanja glede javnih nastupa počasne postrojbe.

- Prati i kontrolira uvježbavanje i javne nastupe počasne postrojbe i o tome obavještava predsjedništvo Udruge

-          - Odobrava nastupe počasne postrojbe.

-          - brine se o upoznavanju javnosti s radom Udruge i njezinih tijela

-          - vodi posebnu skrb o imovini Udruge i naredbodavac je za izvršenje financijskog plana Udruge

-          - zvješćuje o svom radu  Predsjedništvo i Skupštinu Udruge

-          - obnaša i druge poslove određene Statutom i poslove koje mu povjeri Skupština.

-          - Predsjednika treba poštivat i izvršavat njegove odluke

-          - On je na čelu postrojbe

KONTAKTI