POSLOVNIK UDRUGE

Osbni kriteriji postizanja titule kandidata

POŠTENJE

POŽRTVOVNOST

ISTAKNUT U DRUŠTVENIM AKTIVNOSTIMA

PRIPADNIK KATOLIČKE VJERE SA REDOVNIM

SAKRAMENTIMA

IZRAŽENO DOMOLJUBLJE

 

STATUT POSTROJBE

 

PRAVILA O ULASKU U ČLANSTVO:

1. osoba koja se prijavljuje u članstvo mora imati najmanje 16 godina;

2. prijaviti se mogu samo osobe muškog spola;

3. udruga godišnje prima najviše šest novih članova dok je broj prijava neograničen;

4. skupština odlučuje o izboru novih članova;

5. novi članovi odmah postaju članovi skupštine;

6. osobe koja se prijavljuje za članstvo u udruzi, polaže test u kojem će pokazati svoje znanje o udruzi i njenoj svrsi kao i iskazati svoju želju za članstvom;

7. Skupština na osnovu testa odlučuje o tome da li prima osobu u članstvo udruge;

8. Primljeni članovi postaju barjaktari ili bakljonoše, a može i nešto drugo ovisno o tome što skupština odluči;

9. Ako novi član pokaže disciplinu i ozbiljnost u svojim zadaćama, stavlja se pred njega mogućnost da postane vojnik;

10.Vojnik se postaje obukom i testovima za vojnike;

Obuka za vojnika sastoji se od:

1. obuka ustroja (stav, nošenje oružja, vojni pokreti, pozdrav i sl.);

2. Obuka služenja oružjem;

3. obuka traje četiri tjedna;

4. u slučaju neopravdanog izostanka sud časti određuje posljedice;

5. ako polaznik uspješno prođe obuku održava se ceremonija primanja u počasnu postrojbu.

PRAVILA ZA SUD ČASTI:

1. Veličina kazne ovisi o veličini nedjela.

2. Odluke suda časti su neovisne o bilo kakvom drugom tijelu udruge.

3. U slučaju da netko iz suda časti prekrši neko pravilo skupština ga privremeno smjenjuje i bira novog privremenog člana koji sudjeluje u suđenju i izricanju presude prekršitelju.

4. Suđenju prisustvuje cijela skupština, a suđenje predvodi vrhovni sudac.

PRAVILA ZA PREDSJEDNIKA
(ZAPOVJEDNIKA):

1. zapovijeda vojskom i čuva ugled počasne postrojbe

2. prati i ocjenjuje rad svakog člana postrojbe

3. na svakoj sjednici stožera garde podnosi pisano izvješće o stanju vojske, njezinim djelatnostima, stanju odora i opreme i ponašanju gardista.

4. predlaže poboljšanja u cilju jačanja ugleda i časti vojske

5. predstavlja i zastupa Udrugu

6. pokreće i rukovodi radom Udruge

7. saziva i predsjedava sjednicama Predsjedništva

8. usklađuje rad Predsjedništva i skrbi se o provođenju odluka i akata Predsjedništva

9. zapovijeda i rukovodi počasnom postrojbom

10.povremeno saziva sastanke počasne postrojbe i izvješćuje ih o radu Udruge te se interesira za njihov rad i probleme vojnika.

11.Prima i nakon razmatranja na sjednicama predsjedništva Udruge odgovara na pisane zahtjeve i zamolbe glede javnih nastupa počasne postrojbe.

12.Predlaže Predsjedništvu određena poboljšanja glede javnih nastupa počasne postrojbe.

13.Prati i kontrolira uvježbavanje i javne nastupe počasne postrojbe i o tome obavještava predsjedništvo Udruge

14.Odobrava nastupe počasne postrojbe.

15.Brine se o upoznavanju javnosti s radom Udruge i njezinih tijela

16.vodi posebnu skrb o imovini Udruge i naredbodavac je za izvršenje financijskog plana Udruge

17.zvješćuje o svom radu Predsjedništvo i Skupštinu Udruge

18.obnaša i druge poslove određene Statutom i poslove koje mu povjeri Skupština.

19.Predsjednika treba poštivat i izvršavat njegove odluke

20.On je na čelu postrojbe

     

HRVATSKO STARINARSKO ŠPORTSKO KULTURNO DRUŠTVO "NARONA"

"Domagojevi strijelci"

Školska ulica 4

20352 VID (Metković)

OIB:26226802487

RNO: 0348602

Žiro račun: HR46 2340009 1110757265