>>>

Aktivnosti

>>>

2019. Rekonstrukcija koplja

REKONSTRUKCIJA KOPLJA

studeni 2019.-Povijesna postrojba Domagojevi strijelci nastavlja s istraživanjem i rekonstrukcijom odore i opreme vojnika neretvanskih krajeva iz ranog srednjeg vijeka. U suradnji sa muzejom Hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu, Arheološkim muzejom Narona i literaturom koju sami nabavljamo skicirali smo i dali u izradu dva karolinška koplja. Veliku podršku i pomoć sa savjetima i skiciranjem imali smo od kustosa MHAS Deni-a Tojčića i njegovih kolega restauratora.

Koplja su izrađena starom tehnikom obrade metala (ručno kovanje koje polako izumire) i riječ je o karolinškom koplju (koplja s krilcima).

Zanimljivo je to da veliki broj nalaza karolinškog koplja s krilcima potječe sa područja južno od rijeke Cetine i to iz ovih nalazišta: korito rijeke Cetine u Sinjskom polju, Poletnice kod Zadvarja, Rudići kod Glamoča, Mogorjelo kod Čapljine (1). Jedan nalaz spomenutog koplja je nađen u Vidu 14.09.1999 na lokalitetu Gornje njive u jednom devastiranom grobu (2). Svi nalazi a posebice onaj u našem mjestu bio nam je primjer za izradu vjerne replike uz uvjet da bude izrađen tehnikom onako kako se to radilo stoljećima prije bez strojne obrade. S obzirom da se izrada zasnivala isključivo na ručnoj obradi oba koplja a i sve oružje izrađeno prije (dvije sjekire i dva mača) su unikati samo za sebe. Slijedeći korak u rekonstrukciji jest nož sa koricom i štit. O svemu detaljnije u sljedećem izvještaju.

(1) Milošević, Ante; Rapanić,Željko; Tomičić,Željko. Arheološki nalazi karolinškog obilježja u Hrvatskoj. Split : Muzej hrvatskih arheoloških spomenika Split, 2001. Str.68.

(2) Emilio,Marin; Topić, Miroslava; Glučina, Toni; Lepore, Giuseppe; Zaccaria, Micro; Manenica,Hrvoje; Bonačić,Mandić,Maja; Vukšić, Ivanka; Kundić, Vedran, Vješnica, Borko; Prpa-Stojanac, Ika; Mihelić, Damir; Hincak, Zdravka. FORUM NARONITANUM. Vid: Arheološki muzej Narona , 2017. Str. 359.